menu
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
форум » Форум за град Елена » Новини от град ЕЛЕНА » Социален проект на община Елена (социален прект 2011 година)
Социален проект на община Елена
venko1978Дата: Wednesday, 19.01.2011, 12.05 | Съобщение # 1
№1
Група: Администратор
Съобщения: 123
Репутация: 10
Статус: Offline

На 12 януари беше пред­ставен новият социален про­ект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове ув­реждания и самотно живеещи хора" по Оперативна програ­ма "Развитие на човешките ре­сурси", финансирането му е от Европейския социален фонд и е на обща стойност 178 445 лв.
На срещата, ръководена от кмета Сашо Топалов, участва­ха кандидати за двете социал­ни услуги "домашен помощник" и "социален асистент", потре­бители, кметове на селата, в които ще се реализира проек­тът, специалисти от общинска­та администрация.
Светла Недева, председа­тел на УС на Сдружение" Център за социални услуги в общност­та" В.Търново, спечелило про­екта, направи представянето му. Тя сподели, че колкото и да е инициативна една неправи­телствена организация, колко­то и да е добър нейният проект, без подкрепата на местната немалко хора в общината.Продължителността на проекта е 13 месеца, като яну­ари е подготвителен и до 25 се набират кандидати за по­требители и за тези, които ще ги обслужват. От 1 февруари за една година ще бъдат на­значени по трудови договори 25 домашни помощници със заплата 288 лв. и 6 социални асистенти, които ще получа­ват 316 лв. месечно, ако ра­ботят на пълен работен ден и обслужват най-малко двама потребители. От двете услуги ще се възползват 70 души над 18-годишна възраст с трайни увреждания или самотно жи­веещи в Елена, Майско, Кон­стантин, Беброво, Каменари. Руховци, Марян и Палици. Те ще заплащат потребителска такса, съобразно личния им доход, която за 4 часа дневно обслужване е 21-22 лв. на ме­сец. Ако потребителят откаже да плаща таксата, договорът с него се прекратява.От 10 януари работа започ­наха и пет лични асистенти по друг социален проект на общи­ната - "Подкрепа за достоен живот".

(източник-Еленска Трибуна)

 
форум » Форум за град Елена » Новини от град ЕЛЕНА » Социален проект на община Елена (социален прект 2011 година)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: