menu

Иван Николов Момчилов, който притежава солидна научна подготовка.
Роден в Елена през 1819 година, той е учил в родния си град при Андрей Робовски,
бил е негов помощник-учител.
Иван Момчилов не можал да завърши курса на
Одеската семинария- напуска учението поради заболяване.
Прекрачил прага на родното училище с богати знания и голяма амбиция
 да го преустрои по руски образец.
 През есента на 1843 година той полага основите на Еленското класно училище.
Обединява в едно училищата и разделя учениците по възраст и подготовка на две групи:
 "От малките и по-слабо подготвените образува тъй нареченото взаимно училище,
 занятията в което повери на съгражданина си Юрдан Ненов отпърво и после на Иван Попстефанов,
от по-възрастните пък образува подготвително училище, в което той сам работеше,
 надзиравайки и упътвайки от време на време другия си помощник във взаимното училище.”

 Като ученик в Еленското класно училище през 1848 година
Славейков го нарича с чудното име "Даскалоливница”,
 както свещоливница, призвано да лее даскали.
Еленската даскалоливница възпитава възторжени възрожденци просветители и революционери.
Тук са учили освен Петко Славейков и Никола Козлев, Драган Цанков, доктор Иван Касабов,
 Тодор Шишков, Никола и Георги Живкови, Иван Кършовски, Стоян Робовски, Сава Катрафилов, Стефан Бобчев,
 а по всяка вероятност и Добри Войников, Добри Чинтулов и други известни възрожденски дейци.

Повече от сто възпитаници на Даскалоливницата посяват семето на просветата в 66 града и 59 села на родината.


 ИСТОРИЯ